Ventilation - Luftbehandling

God ventilation i våra bostäder är viktigt både för vår och husets hälsa. Ventilation är nödvändig för att transportera bort fukt och upprätthålla en bra komfort. Materialen i byggnaden kan också ta skada av dålig ventilation på lång sikt och leda till sjuka-hus-syndromet.

God ventilation med värmeåtervinning sparar också energi genom att energin i den varma inomhusluften tas tillvara och överförs till den inkommande kalla uteluften.