Ventilation / Luftbehandling

God ventilation i våra bostäder är viktigt både för vår och husets hälsa. Ventilation är nödvändig för att transportera bort fukt och upprätthålla en bra komfort. Materialen i byggnaden kan också ta skada av dålig ventilation på lång sikt och leda till sjuka-hus-syndromet.

God ventilation med värmeåtervinning sparar också energi genom att energin i den varma inomhusluften tas tillvara och överförs till den inkommande kalla uteluften.

  • Vi svarar på alla frågor och utför alla typer av ventilationsarbeten när ni skall bygga nytt, bygga om eller förbättra.
  • Vi tillverkar ventilationskanaler själva.
  • Vi utför arbeten på kontor, dagis osv.
  • Projekterar och ritar åt kunder.
  • Projektering och återförsäljare av Fläktwoods.
  • Ventilation är det vi kan bäst och vi hjälper er gärna att förbättra den.

Välkommen att kontakta oss.

Tjanster